Etiskt avtal - MSTR® Online

McLoughlin Scar Tissue Release®
För professionella terapeuter inom hälsa
(Massageterapeuter, fysioterapeuter, osteopater ... etc ... etc ...)
MSTR-online.eu
Title
Go to content
             Etiskt avtal              

Innan ditt köp blir du ombedd att fylla i ett registreringsformulär och att godkänna följande etiska avtal

   • Den registrerade kursdeltagaren kommer inte utan föregående skriftligt medgivande av Alastair Mcloughlin sälja eller återge hela eller delar av innehållet i denna MSTR® Endagarskurs eller MSTR® Videosamtal/skype-undervisning, vare sig mot betalning eller utan avgift.

   • Detta inkluderar skärmavbilder/skärmdumpar, kopiering av video- och/eller ljudmaterial, PDF(text)-filer och allt annat material med upphovsrätt (copyright).

   • Den registrerade kursdeltagaren kommer inte utan skriftligt medgivande av Alastair Mcloughlin att undervisa eller demonstrera någon del av innehållet av McLoughlin Scar Tissue Release® teknik, vare sig genom praktisk demonstration eller med hjälp av förinspelat eller skriftligt material, vare sig mot betalning eller utan avgift.

   • Den registrerade kursdeltagaren kommer inte att göra någon ljudinspelning eller bildupptagning av någon del av MSTR®-utbildningen och inte heller av studiematerialet. Kursdeltagaren är medveten om att allt studiematerial, både tillhörande endagarskursen och online-kursen, är skyddat enligt internationella lagar om upphovsrätt.

   • Den registrerade kursdeltagaren är medveten om och godkänner att hon/han deltar i alla former av MSTR®-kurser på egen risk. Alastair McLoughlin, instruktörerna och övriga kursdeltagare friskrivs helt och fullt från allt ansvar i händelse av personlig skada som eventuellt kan uppkomma.

   • Jag är medveten om att MSTR® är ett registrerat varumärke och att Alastair McLoughlin är enskild ägare av MSTR®. Jag är medveten om att Alastair Mcloughlin äger de immateriella rättigheterna till MSTR®-tekniken.

   • Jag är medveten om att jag kan bli åtalad för alla avsiktliga fall av varumärkesstöld, förskingring eller överträdelse angående innehållet i detta juridiskt bindande avtal.

Back to content