Ansvarsfriskrivning - MSTR® Online

McLoughlin Scar Tissue Release®
För professionella terapeuter inom hälsa
(Massageterapeuter, fysioterapeuter, osteopater ... etc ... etc ...)
MSTR-online.eu
Title
Go to content
              Ansvarsfriskrivning              


Ansvarsskyldighet för innehåll

Innehållet på våra sidor har skapats med yttersta omsorg. Likväl, kan vi inte garantera innehållets exakthet, fullständighet eller aktualitet. I enlighet med lagstadgade föreskrifter så är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa webbsidor. Observera att vi i detta sammanhang inte är skyldiga att övervaka den information som skickas eller sparas av tredje part, eller undersöka omständigheter som tyder på illegala aktiviteter. Våra skyldigheter att ta bort eller blockera användning av information enligt allmänt tillämpliga lagar förblir opåverkad av detta i enlighet med § 8 till 10 i Telemedia Act (TMG).

Ansvarsskyldighet för länkar

Ansvaret för innehållet i externa länkar (till webbsidor från tredje part) ligger helt och hållet hos operatörerna för de länkade sidorna. Inga överträdelser var uppenbara vid tidpunkten för länkningen. Om vi skulle få kännedom om någon lagöverträdelse kommer vi att avlägsna respektive länk omedelbart.

Upphovsrätt

Våra webbsidor och dess innehåll lyder under svenska upphovsrättslagar. Om det inte uttryckligen tillåts av lagen (§ 44a et seq. i upphovsrättslagen), så kräver varje form av användning, reproduktion eller bearbetning av verk som är upphovsrättsskyddade på vår webbplats tillåtelse av respektive rättighetsägare på förhand. Enstaka reproduktioner av ett verk är tillåtet för privat bruk, men får inte användas direkt eller indirekt för ekonomisk vinning. Otillåten användning av upphovsrättsskyddade verk är straffbart (§ 106 i upphovsrättslagen). Upphovsrätten för bilderna tillhör MSTR®

Integritetspolicy

Allmänt

Din personliga information (t.ex. titel, namn, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer, bankinformation, kreditkortsnummer) behandlas av oss i enlighet med föreskrifterna i svenska dataintegritetslagar. Följande föreskrifter beskriver typ, omfattning och ändamål med insamling, bearbetning och användning av personlig data. Dessa dataintegritetspolicyer gäller endast för våra webbsidor. Om länkar på våra sidor leder dig till andra sidor måste du förhöra dig om hur din information behandlas i sådana fall.

Lagrad data

(1) Din personliga information, i de fall då den är nödvändig för avtalsrelationen (lagrad data) vad det gäller villkor för etablerande, organisation av innehåll och ändringar används enbart för utförande av avtalet. För exempelvis varor som ska levereras måste ditt namn och adress skickas vidare till varuleverantören.
(2) Din personliga data förmedlas inte utan ditt uttryckliga medgivande eller laglig grund till tredje part utanför omfattningen av utförandet av detta avtal. Efter att kontraktet har avslutats, blockeras din data för fortsatt användning. Efter slutdatumets utgång i enlighet med skatte- och bokföringsregler, raderas dessa data om du inte uttryckligen samtyckt till dess fortsatta användning.


Back to content