Avbokningsvillkor - MSTR® Online

McLoughlin Scar Tissue Release®
För professionella terapeuter inom hälsa
(Massageterapeuter, fysioterapeuter, osteopater ... etc ... etc ...)
MSTR-online.eu
Title
Go to content
             Avbokningsvillkor              

Vänligen läs igenom denna information innan du köper Videosamtal eller Endagarskurs

   • Om du av misstag har gjort fel köp och vill ha omgående återbetalning (t ex om du har betalat för Videosamtal istället för en Endagarskurs), gäller en administrationsavgift på 10 % av beloppet som du har betalat. Administrationsavgiften dras av från det inbetalda beloppet.

   • Om en kurs blir inställd av MSTR® (t ex på grund av för få deltagare, sjukdom eller annan oförutsedd händelse) erbjuds återbetalning av hela kursavgiften, möjlighet att gå kursen vid annat tillfälle eller att ha det inbetalda beloppet tillgodo. Observera att ingen ersättning för betalda resor eller boende ges, även om en kurs har blivit inställd med kort varsel.

   • Boka INTE resa eller boende förrän du har fått bekräftelse på att kursen blir av. Denna bekräftelse kommer att finnas på din instruktörs profilsida, där du bokade din kurs.

   • Bokning av boende är kursdeltagarens ansvar.  

   • Om en MSTR®-kurs blir av eller inte beror på antal anmälningar. Om kursen måste ställas in på grund av för få anmälningar informeras du om detta av din instruktör senast 48 timmar före kursdatum.

   • Om en kursdeltagare avbokar mer än 7 dagar före kursstart och önskar återbetalning behåller MSTR en administrationsavgift på 20% av kursavgiften.

   • Kursavgifter återbetalas inte om avbokning sker inom 7 dagar före kursstart.

   • Förfrågan om avbokning eller ändring av kursdatum ska ske skriftligen via e-post till den valda instruktören.

   • Om en avbokning är nödvändig inom 7 dagar före kursstart, på grund av oförutsedda händelser (t ex dödsfall eller sjukdom), kan kursavgiften antingen återbetalas eller överföras till en annan endagarskurs. Om kursavgiften återbetalas behåller MSTR® en administrationsavgift på 10% av det inbetalda beloppet.

   • Förfrågan om att få tillgodohavande överförd till en annan kurs måste ske skriftligen till den valda instruktören.

   • Överföring till en annan kurs kan endast ske en gång och inom 12 månader från det ursprungliga kursdatumet.

   • Om kursdeltagaren inte anländer till kursen som tillgodohavande har överförts till, eller om innestående tillgodohavande inte har utnyttjats inom 12 månader, går alla kursavgifter förlorade.  

   • Om kursdeltagaren inte anländer till den köpta kursen, utan att först ha en skriftlig överenskommelse med den valda instruktören, sker ingen återbetalning eller överföring till annan kurs.

   • Återbetalningar görs endast via PayPal till det konto som är kopplat till den ursprungliga transaktionen. Vi gör inga banköverföringar eller återbetalningar till någon annan person eller kontoinnehavare.

Back to content